Organik ve konvansiyonel tarıma başka bir açıdan baktığımızda durum şudur: Organik tarım, bitki – toprak ilişkisindeki doğal program gereği, toprağı besler, bitki kendi programına göre, toprağa verilen organik gübrelerden, istediğini ihtiyacı olan maddelere dönüştürerek ihtiyacı kadarını alır, fazlası toprakta kalır. Konvansiyonel tarımda ise kimyasallar, direk bitkiye hazır olarak verilerek bol ürün alınması hedeflenir, program dışı olduğu icin de bitki ve ürün sağlıksız gelişir. Kimyasalların büyük bir kısmı da yeraltı sularına geçerek, çevrenin ve toprağın kirlenmesine neden olur.