küme

Proje ne hakkında?

Projenin katkı sağlayacağı genel hedef İç Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal eşitliği sağlayarak rekabet edebilirliliğinin arttırılmasıdır. Bu genel hedef İç Anadolu Bölgesi için rekabet edebilirlik vizyonunu yansıtmakla birlikle Rekabet Gündeminin kapsamında uygulanılacak olan bütün girişimler (projeler ve programlar gibi)  için de bir referans noktası olacaktır.

Projenin amacı, Bölge’deki (özelikle Konya’daki) organik tarım sektörünün rekabet edebilirliğini organik tarım kümesini aktif hale getirerek, iyi örnekleri göstererek (pilot ve demonstrasyon çalışmaları), yerel kapasiteyi oluşturarak, bölgenin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yaparak ve bir inovasyon ve bilgi merkezi kurarak yerel is çevresini geliştirerek arttırmaktır.

Mevcut durum nedir?

Biz bunu nasıl yapıyoruz?

Organik Tarım Küme Projesi aşağıda belirtilen aktivite gruplarından oluşmaktadır:

  •  1. Aktivite: Küme Geliştirme Aktiviteleri
  •  2. Aktivite: Pilot Aktiviteler ve Demonstrasyonların Gerçekleştirilmesi
  •  3. Aktivite: Marka oluşturma, Tanıtım ve Görünürlük
  •  4. Aktivite: Organik Tarım Inovasyon Merkezinin Kurulması
  •  5. Aktivite: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi

İlk yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan tüm bu aktiviteler genel analitik çerçevenin geliştirilmesi hedefine yönelik olup, hedefe dayalı planlama ve uygulama aşamaları bunu takiben programlanacaktır.

Ülkemiz bundan nasıl yararlanacak?

Organik tarım sektörünün artan rekabet edebilirliği, sürdürülebilir ve sosyal eşitliğin sağlanmasına ve yeni yatırım ile istihdam olanakları aracılığıyla bölgesel ve ulusal gelir artışı yaratarak rekabet edebilirliliğin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Bunlara ek olarak projenin beklenilen sonuçlar aşağıdaki gibidir:

• Organik Tarım Portalı aktif ve etkin bir şekilde kullanılmakta,
• Bölgesel organik tarım kümesi aktif,
• Bölgesel Organik Tarım Inovasyon Merkezi kurulmuş ve uluslararası ARGE ağları ile ilişkiler başlatılmış,
• Ulusal, bölgesel ve yerel ortaklarının kurumsal kapasitesi arttırılmış.

PROJE DETAYLARI

Tarih: 06 Mayıs, 2025
Şifket: STG Endüstri
Web site: www.stgendustri.com
Konum: Konya, TURKİYE